Rijbewijs en laadvermogen

Rijbewijs en laadvermogen

Het ‘standaard’ rijbewijs (B) zoals de meeste mensen die hebben, is geldig voor het besturen van campers met een toegestaan maximum massa van 3500 kg.
Leidend daarbij is het gewicht zoals dat staat vermeld op het kentekenbewijs. Staat daar op dat de toegestaan maximum massa 3500 kg is, dan is dus sprake van een geldig rijbewijs.
Staat er op het kentekenbewijs een maximum toegestane massa van meer dan 3500 kg, dan is er geen sprake van een geldig rijbewijs. In dat geval is het rijbewijs C noodzakelijk.

U heeft een camper met een op het kentekenbewijs vermeld toegestaan totale massa van 3500 kg, maar waarbij de werkelijke totale massa door belading over de 3500 kg heen gaat. Het is zeker niet ondenkbaar wanneer alle tanks (water en brandstof) gevuld zijn, in combinatie met de bepakking, dat de toegestane maximum massa van 3500 kg wordt overschreden.
Stel dat de camper met bepakking en gevulde tanks in werkelijkheid een totale massa heeft van 3750 kg. In die situatie is er nog steeds sprake van een bestuurder met een geldig rijbewijs (gewicht op het kentekenbewijs is leidend).
Bron: https://www.nkc.nl/advies/wetgeving/regelgeving-lading-overbelading-en-de-nkc-polis/